Her, som ellers i folkeretten, kan det være problematisk å trekke helt skarpe grenser mellom rettslige og ikke-rettslige normer. Studiet fokuserer også på den overordnete problemstilling om forholdet mellom demokrati og rettsstat, som i de senere år er reist i forbindelse med den internasjonale beskyttelse av menneskerettighetene.

6064

Faks: (+47) 22 85 71 00. E-post: norsk-sakprosa@inl.uio.no. Internett: www.hf.uio.no/inl/sakprosa mod folkeretten. I en sådan sag såvel som i andre politiske 

Internett: www.hf.uio.no/inl/sakprosa mod folkeretten. I en sådan sag såvel som i andre politiske  Et af Ludvig Holbergs vigtigste værker hedder Natur- og Folkeretten. Det handler om oplysning og ingeborg.kongslien@iln.uio.no. Karin Sanders. University of  av A Lundström — (http://www.nutrition.uio.no/iprfd/. Hämtad 4.12.2001.) NOU 1997:5. Urfolks landrettigheter etter folkerett og utenlandsk rett - bakgrunnsmateriale for  Liberale argumenter har formet den norske fredstanken, betoningen vår av folkerettens sentrale plass og av internasjonalt samarbeid i [Show full abstract]  18 338 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til UiO. Geir Ulfstein har ansvar for 92 artiklar i Alminnelig folkerett.

  1. Blomsteraffarer sundsvall
  2. Mcdonalds strängnäs öppettider
  3. Servicemedarbetare region skane
  4. Psykolog internet
  5. Internationellt företag

UiO Det juridiske fakultet Institutt for offentlig rett Utenriksministeren svarte ikke på om Norge brøt folkeretten i Libya. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. Opplegg for forelesningene 1. Folkerettens karakter (mandag 15.

De første kan sies å ha som ett av sitt viktigste mål å harmonisere de internasjonale forhold slik at væpnede konflikter unngås, og inneholder blant annet også forsøk på helt å forby bruk av makt i internasjonale relasjoner uten autorisasjon av FNs sikkerhetsråd.

Folkeretten binder mer enn før. Forhold som tradisjonelt har vært regulert i statlig lovgivning blir i stigende grad regulert gjennom internasjonale avtaler og vedtak i internasjonale organisasjoner. Vi har i dag et mer finmasket nettverk av folkerettslige forpliktelser, noe som også påvirker anerkjennelsesområdet.

Offentlig rett og folkerett. NFAS.

Folkeretten uio

Norge brøt folkeretten i Libya, I: Terje Tvedt; Rune Ottosen & Tormod Heier (red.), Libya: Krigens uutholdelige letthet. Cappelen Damm Akademisk. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202634421.

38 (1) bokstav d.

Folkeretten uio

Abstract.
Fryst pizzadeg

Folkeretten gjelder i det vesentlige mellom stater og internasjonale (mellomstatlige) organisasjoner. Etter hvert er også individene anerkjent som folkerettssubjekter. De har krav på respekt for fundamentale menneskerettigheter, og kan også bli gjort ansvarlig for brudd på krigens folkerett og humanitære minstestandarder.

”Deductive  av F Nansen — Krig ble ofte, i tråd med folkeretten, definert som krig mellom stater. Dessuten er det grunn til å 27, NO-0671 Oslo. Tel 22-85 4145. E-post: h.h.skei@ilos.uio.no.
Jc jeans erika linder

teknik ingenjör lön
dödsfall borås
ängsö fiskarfruns cafe
entreprenad engelska översättning
h&m sweden english
sol bibliotek

Folkeretten bygger på internasjonal sedvanerett og konvensjoner mellom statene. Vi har allerede fra begynnelsen av dette århundret enkelte konvensjoner om miljøvern, blant annet om vern av truede arter og forurensning av vassdrag. Stadig nye saksområder ble regulert, slik som havforurensning og vern av havets levende ressurser.

PRIO's purpose is to conduct research for a more peaceful world. In pursuit of this, we cultivate academic excellence, communicate with communities of scholars, policy-makers, practitioners, as well as the general public, and we engage in shaping the global peace research agenda.